Overnattingstilbud i Sørum
Festlokalene Bjørkesalen på Aalgaard i Sørum
Selskapslokalene i Foreningshuset i Lørenfallet
Festlokalene Festiviteten på Sørumsand
SørumFestivalen

Romeriksspillene fra Blaker Skanse


Skansespillet på Romerike AL ble etablert i 2001 i forbindelse med oppsetningen av stykket "Skansespillet" skrevet av Håkon Qviller. Organisasjonen var opprinnelig et andelslag der både bedrifter, organisasjoner og privatpersoner kjøpte andeler slik at organisasjonen og oppsetningen kunne bli finansiert og realisert. I 2013 ble organisasjonen omgjort fra et andelslag til en frivillig organisasjon og fikk i samme slengen nytt navn "Romeriksspillene fra Blaker Skanse".

«Romerikesspillene fra Blaker Skanse» er en frivillig frittstående organisasjon som har til formål å gi et attraktivt og meningsfylt tilbud ved å utvikle og framføre historiske spill og utendørsspill på Romerike, og dertil hørende aktiviteter.

Organisasjonens målsetting er å:

• Promotere Blaker Skanse og andre kulturarenaer i regionen.
• Være den ledende og beste utøvende organisasjonen for historiske og utendørsspill i regionen.
• Skape samhandling og samarbeid med andre organisasjoner.
• Være synlige i regionen og delta på festivaler, arrangementer og lignende.

Foreningen het tidligere Skansespillet på Romerike AL, og har fremført "Skansespillet" 5 ganger, Vandrespillet en gang, Unga på Skansen en gang og Arven to ganger. Romeriksspillene har også arrangert flere konserter og andre arrangementer på Blaker Skanse.

Vi avholder jevnlig kurs i skuespillerteknikk, regi, teaterdans, sang osv. Dette skjer i samarbeid med Studieforbundet Kultur og Tradisjon. Alle som har deltatt på kursene kan få tilsendt kursbevis ved å ta kontakt med oss. Kontakt oss for nærmere info.